PS172

I artikkelen om den trans-iranske jernbanen i PS172 har det dessverre falt ut en setning helt først i tredje avsnitt på side 10. Den lyder slik: "På bildet øverst på siden ser vi graven til seks år gamle Sofus Gedde Dahl som døde av tyfus i 1935. Den er nylig restaurert av ambassaden." Redaksjonen beklager feilen.

Vi gjør også samtidig oppmerksom på at denne artikkelen tidligere er publisert i UDposten, Husorgan for utenrikstjenesten, nr. 1 2017

 

PS149

1. 

Privatbanene i Vestfold

I siste PS var det en artikkel om disse to banene. Dessverre har ikke artikkelforfatteren vært helt heldig med sine valg av kilder, og det er en del feil i artiklene. Redaksjonen kunne kanskje bistått med en kvalitetssikring ved å vise til tidligere artikler om disse banene i PS og til omtalen av lokomotivene i Damplokomotiver i Norge? Selv skrev jeg en omfattende
artikkel om disse to banene ved TEBs 100 års-jubileum i 2001, som er publisert i PS 107.
Moen skriver ganske riktig at HVBs to første lok kom fra Tyskland, men nevner ikke at det ene av disse ble solgt til TEB i 1902. Åttekoblingen «Holmestrand» ble deretter «Bjørn» på TEB. I stedet anskaffet HVB et nytt lok med navnet "Holmestrand", en sekskobling, som kom høsten 1902. De tre personvognene som ble anskaffet til åpningen av HVB, ble etterfulgt
av en til i 1903.
Så skrives det at det ble lånt en motorvogn fra NSB i 1924. Det kan ikke stemme, for NSB fikk sin første smalsporede motorvogn først tre år senere. At ett av lokomotivene ble solgt til Tyskland, er noe som Asbjørn Jakobsen har skrevet, men det har ikke lykkes å finne noe belegg for denne påstanden. Sporvidde 1067 mm ser heller ikke ut til å ha vært brukt
i Tyskland (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Spurweiten).

Thor Bjerke

2.

Redaksjonen beklager gal kreditering av bildene i artikkelen om Sjahen av Iran i På Sporet 149. Bildene tilhører artikkelforfatteren Jostein Moen, og ikke NJKs arkiv. Fotograf er forfatterens far, Oddvar Moen.

Red.

 

PS145

Det har dessverre sneket seg inn en trykkfeil i PS145. I artikkelen om loktype 26 er tekstene til bildene av de to badiske loktypene dessverre forbyttet.