Bokserien Norske lok og motorvogner har vært svært populær blant NJKs medlemmer, andre jernbaneinteresserte og ikke minst blant de som til daglig jobber med jernbanerelaterte fag. De gangene det kommer ny utgivelse blir de bortimot revet bort fra hyllene. Frem til i dag har forskningsavdelingen gitt ut hele syv utgaver av denne boken, disse ble gitt ut i årene 1978, 1982, 1986, 1991, 1997, 2001 og 2008.

 

Førsteutgaven av Norske lok og motorvogner.