Velkommen til NJK Reiser!

NJK Reiser er en aktivitetsavdeling i Norsk Jernbaneklubb (NJK) som arbeider for å arrangere og koordinere turer i regi av klubben.  Turene kan være av forskjellig karakter og være åpne for så vel medlemmer som allmennheten.  Vi vil i størst mulig utstrekning benytte NJKs eget materiell.

I tillegg til egne turer vil vi også samordne turer arrangert av NJKs lokalavdelinger og øvrige grupper, og markedsføre disse overfor medlemmene.

Vi ser også muligheter til å  tilknytte oss turer arrangert av utenlandske operatører i og til Norge.


Har du lyst til å se litt fra våre tidligere arrangementer, klikker du på linken i menyen til venstre.