NMT's driftsbaser - Hønefoss, Grorud og Filipstad

Norsk Museumstog har sin driftsbase i lokstallen på Hønefoss. Her foregår det mye av vedlikehold på våredamplokomotiver og vogner som brukes i vår trafikk på det nasjonale jernbanenettet.

 I stallen på Hønefoss står to damplok som det jobbes på.  I tillegg står det flere personvogner det jobbes på her.

Vi klarte ikke pga tidsnød og mannskapsmangel å sette damplok 26c 411 istand til feiringen av Bergensbanens 100 års jubileum 2009. Vi holder nå på mange dager i uken for å forsøke å klare det i nær fremtid

I Oslo blir det også storjobbing i vinter.  På Grorud jernbaneverksted jobbes det med vogner og i vinter er det konduktørvogn F 1025 som blir satt istand. Selvsagt blir det utført nødvendig veldikehold på vår  el 11. 2098. På Grorud jobbes det også med Di 2.841 - som snart er ferdig - rødmalt, som i NSB-tiden

På Grorud står flere vogner det jobbes på.

Har du lyst til å delta i arbeidet på noe av dette er du velkommen - med og uten fagkompetanse. Vi tilbyr svært dårlig lønn, mange gode venner, mulighet til å bli skitten - og til slutt utrolig mange hyggelig eopplevelser. Ikke minst gleden av å se materiellet i drift. Ta gjerne kontakt  på mail eller telefon