Verkstedgruppe Ski

Vi har nå flyttet ut av lokstallen og aktivitetene der er opphørt etter 30 år!

Vi jobber med å finne andre steder å vedlikeholde og sette i stand godsvogner. 

Mere om dette kommer senere.

 

Arbeid i vogn Co 195. Foto: Henrik B. BackerArbeid i vogn Co 195. Foto: Henrik B. Backer.