2270 (22.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2270, 22.06.2018) fra Spikkestad kl 21:16 til Lillestrøm kl 22:40 har fått endret kjøretrase mellom Oslo S og Lillestrøm. Toget kjører direkte Oslo S-Lillestrøm via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen).

2249 (22.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2249, 22.06.2018) fra Lillestrøm kl 16:40 til Spikkestad kl 18:03 har fått endret kjøretrase. Toget kjører direkte Lillestrøm-Oslo S via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Lillestrøm og Oslo S (Hovedbanen).

2246 (21.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2246, 21.06.2018) fra Spikkestad kl 15:16 til Lillestrøm kl 16:40 har fått endret kjøretrase mellom Sandvika og Lysaker. Årsak: Toget er forsinket.Toget kjører direkte Sandvika-Lysaker og stopper ikke på Blommenholm, Høvik eller Stabekk. Vennligst benytt neste tog.

2246 (21.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2246, 21.06.2018) fra Spikkestad kl 15:16 til Lillestrøm kl 16:40 har fått endret kjøretrase mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsak: Toget er forsinket. Toget kjører direkte Oslo S-Lillestrøm via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen). Vennligst benytt neste tog.

124 (21.06.2018): Forsinkelse forventes

Linje R20 (124, 21.06.2018) fra Halden kl 15:10 til Oslo S kl 16:52 forventes å bli forsinket fra Halden. Vi kjører 1 buss i tillegg til toget fra Halden kl 15:40 via Sarpsborg også videre for avstigning mot Oslo S. Vi kjører 1 buss i tillegg til toget fra Fredrikstad kl 15:44 via Råde - Rygge også videre for avstigning mot Oslo S.

124 (21.06.2018): Forsinkelse forventes

Linje R20 (124, 21.06.2018) fra Halden kl 15:10 til Oslo S kl 16:52 forventes å bli forsinket fra Halden. Vi kjører 1 buss i tillegg til toget fra Halden kl 15:40 via Sarpsborg også videre for avstigning mot Oslo S. Vi kjører 1 buss i tillegg til toget fra Fredrikstad kl 15:44 via Råde - Rygge - Moss også videre for avstigning mot Oslo S.