2716 (14.02.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2716, 14.02.2018) fra Ski kl 07:42 til Stabekk kl 08:30 er innstilt mellom Skøyen og Stabekk. Vennligst benytt andre tog på strekningen.