272 (14.02.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L3x (272, 14.02.2018) fra Harestua kl 07:10 til Oslo S kl 08:04 er innstilt.