Tøyen-Grefsen: Saktekjøring opphevet

Tøyen-Grefsen: Togene kjører med normal hastighet.