Steinkjer-Snåsa: Saktekjøring

Steinkjer-Snåsa: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Dette da det er observert tamrein i nærheten av tog linjen. Du må regne med forsinkelser.