2756 (13.01.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2756, 13.01.2018) fra Ski kl 17:42 til Stabekk kl 18:30 er innstilt mellom Skøyen og Stabekk. Vennligst benytt andre tog på strekningen.