2270 (22.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2270, 22.06.2018) fra Spikkestad kl 21:16 til Lillestrøm kl 22:40 har fått endret kjøretrase mellom Oslo S og Lillestrøm. Toget kjører direkte Oslo S-Lillestrøm via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen).