3131 (22.06.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Tog 3131, 22.06.2018 fra Skeiane kl 12:27 til Stavanger kl 12:45 er innstilt.