Kambo-Moss: Åpnet for trafikk (var delvis stengt)

Kambo-Moss: Alle spor er åpne for togtrafikk. Togene kjører men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.