Glåmos-Haltdalen: Saktekjøring opphevet

Glåmos-Haltdalen: Togene kjører med normal hastighet.