Glåmos-Haltdalen: Saktekjøring

Glåmos-Haltdalen: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen.