220 (16.05.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje R30 (220, 16.05.2018) fra Gjøvik kl 19:32 til Oslo S kl 21:30 er innstilt mellom Gjøvik og Jaren. Vi arbeider med å organisere alternativ transport.