Frogner: Helt stengt

Frogner: Stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser.