3127 (14.09.2017): Innstilt (helt eller delvis)

Tog 3127, 14.09.2017 fra Skeiane kl 11:27 til Stavanger kl 11:45 er innstilt.