Hallingskeid-Finse: Åpnet for trafikk (var helt stengt)

Hallingskeid-Finse: Åpnet for togtrafikk. Togene kjører men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.