Bulken-Evanger: Helt stengt

Bulken-Evanger: Stengt for togtrafikk. Årsak: Et tog sperrer linjen.