2742 (12.08.2017): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2742, 12.08.2017) fra Ski kl 14:12 til Stabekk kl 15:00 er innstilt mellom Skøyen og Stabekk.