Steinberg-Hokksund: Saktekjøring opphevet

Steinberg-Hokksund: Togene kjører med normal hastighet.