Steinberg-Hokksund: Saktekjøring

Steinberg-Hokksund: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Det er observert en eller flere personer i sporet.