2247 (19.06.2017): Kjøretrase normal

Oppdatering: Linje L1 (2247, 19.06.2017) fra Lillestrøm kl 16:10 til Spikkestad kl 17:33 kjører med normal kjøretrase.