Myrvoll: Saktekjøring opphevet

Myrvoll: Togene kjører med normal hastighet.