Lørdag 28. juni 2008 arrangerte lokalavdeling Vestfold busstur langs de tidligere privatbanene i Vestfold.  Med privatbanene i Vestfold menes Tønsberg-Eidsfossbanen (T.E.B.), åpnet i 1901, og Holmestrand-Hvittingfossbanen (H.V.B.), åpnet i 1902.

Dagen startet utenfor jernbanestasjonen i Sandefjord, hvor vi hadde korrespondanse med Vestfoldbanens nord- og sydgående tog.  Dagens sjåfør var NJK-medlem Odd Nygaard.

Turen startet offisielt i Tønsberg, men all den tid både buss og sjåfør har tilhold i Sandefjord var det naturlig å starte der med korrespondanse med togene.  Underveis til Tønsberg var vi innom både Råstad og Stokke.  Det skulle vise seg at det ble god plass i bussen som hadde rundt 50 sitteplasser ...

Fra Tønsberg stasjon gikk turen først ned til Stensarmen, hvor T.E.B. hadde sin stasjon med tilhørende lokstall og verksted.  I 1915 ble dagens Tønsbergs stasjon fellesstasjon for T.E.B. og Vestfoldbanen, ved at NSBs stasjon ble flyttet fra sin beliggenhet ved østenden av Slottsfjellet tunnel.  Samtidig ble sløyfen i Tønsberg tatt i bruk og Jarlsberg Points nedlagt.

Neste stopp var vanntårnet og broen på Freste.  Etter mange års forfall er det flott å se at Ramnes historielag har sørget for å ta vare på dette kulturminnet.

Freste med gammel jernbanebro og vanntårn.  Over en strekning på noen hundre meter brukes den gamle traseen til landbruksvei.

Informasjonsskilt på Freste.

Dieselmotorvogn på Freste bro.

Etter lunch i restauranten som ligger i det som var Revetal stasjon, fortsatte vi turen nordover.  Rv 35, i Vestfold best kjent som Bispeveien, følger i stor grad Tønsberg-Eidsfossbanens trasé fra Revetal til litt nord for Hillestad stasjon i Kronlia.  Fra Hillestad til Hof benyttet Holmestrand-Hvittingfossbanen Tønsberg-Eidsfossbanens spor.  I Hof skilte de to banene  igjen lag, ved at H.V.B. tok veien over Mossåsen til Hvittingfoss mens T.E.B. fortsatte til Eidsfoss.

Fra Hof fulgte vi Kopstadlinna, veien som er lagt på traseen til T.E.B.  Denne veien går helt frem til Stubben, rundt tre kilometer sør for Eidsfoss.  Ved Kopstad er grunnmuren til stasjonsbygningen fortsatt synlig, og vi gjorde en stopp der.

Det er noen år siden toget gikk fra Kopstad, men det er fortsatt mulig å stå på plattformkanten og speide.

Fremme på Eidsfoss stoppet vi først ved lokstallen med svingskivegraven.  Sammenlignet med hvordan det så ut her for noen år siden - gjengrodd og falleferdig - er det nå fullt mulig å se den flotte bygningen.

Eidsfoss.  Lokstall, som oftest omtalt som pusserstall, og svingskivegrav.  Lokstallen er istandsatt i løpet av de siste årene.

Dampskipsbryggen på Eidsfoss.  Fremdeles ligger det intakt skinnegang, 70 år etter nedleggelsen.

Fra Eidsfoss kjørte vi til Hillestad og Reidvintunet, hvor Museumsforeningen Vestfold Privatbaner er i gang med å bygge opp en del av Holmestrand-Hvittingfossbanen.  Det er lagt skinnegang hvor det kan kjøres med tralle.  Foreningen har også bygd en kopi av stasjonsbygningen fra Ramnes på Tønsberg-Eidsfossbanen.

Det er mulig å kjøre noen meter med tralle på skinnegangen Museumsforeningen Vestfold Privatbaner har lagt langs Holmestrand-Hvittingfossbanens gamle trasé.

Trallen må returneres med rå muskelkraft.

Familiefoto utenfor stasjonsbygningen på Hillestad, en kopi av bygningen som sto på Ramnes stasjon.

Dagen var på alle måter interessant, og deltagerne var fornøyd med turen.  En stor takk til vår bussjåfør, Odd Nygård.