Ringeriksbanen – syrgjelege greier

B.T. opplyser 4. juli at no er Ringeriksbanen utsett igjen.

Hordaland