No må jernbanen byggjast ut

Bergen–Oslo er den tredje mest trafikkerte flystrekkja i Europa. Det er bortimot galskap i ei tid der me kjempar for å ta vare på kloden vår. 

Avisa Hordaland