Om idiotisk NTP og steindød kulvert

For 17. gang har Rolf Berntsen et innlegg i HA der han beskylder lokaldemokratiet i Hamar for at dobbeltsporet temporært vil stoppe i Stange. La oss få slippe den 18. gangen. 

Hamar Arbeiderblad