Må redusere kostnadene for byggetrinn 4 på Bybanen

Styringsgruppa i Miljøløftet blei måndag orientert om oppdaterte kostnadstal for Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. No skal prosjektet gjere ein gjennomgang på nytt med sikte på kostnadsreduksjon. 

Hordaland fylkeskommune