Ski stasjon ett år forsinket

Bane NOR og Follobaneprosjektet melder at arbeidet med Ski stasjon har møtt på store grunnforholdsutfordringer, og at igangsettelse av de fire første sporene er utsatt med ett år. 

bygg.no