Jernbaneplaner i hytt og pine

I mandagsutgaven av Fremover leser man en redaksjonell artikkel under byline Inger Præstun Thuen om finnenes tanker vedrørende jernbaneutbygging i den nordlige del av landet. 

Fremover