Bane Nor overtar Skysstasjonen

Fra 1. januar 2018 har Bane NOR overtatt driften av Oppdal stasjon. 

opp.no