I 2030 kan halvparten bli gratis

I Nasjonal transportplan 2018-29 er kollektivtransport i vegnettet knapt eit tema og aldri eit alternativ til tog. Det skuldast jernbanevernet. 

Hamar Arbeiderblad