Den bygningen skal aldri rives

– Rive Hønefoss stasjon? Nå måtte jeg klype meg kraftig i armen. 

Ringerikes Blad