Planlegging av to nye bruer i sentrum

Bane NOR skal bygge om Drammen stasjon med blant annet nye perronger og spor. 1/3 av Bybrua strekker seg over sporområdene på Drammen stasjon, og de resterende 2/3 over Drammenselva. 

Drammen kommune