Derfor er stasjon på Bergeløkka vanskelig

En dobbeltsporet jernbane er lite fleksibel med tanke på svinger og stigning. En stasjon på Bergeløkka vil komme i konflikt med veisystemet i Hammerdalen. 

Østlands-Posten