Skinnene som samlet byen

De 100 år gamle planene for trikk og bane i Kristiania minner veldig om Ruters nye t-banenett i Oslo. 

Dagsavisen