Jernbanedirektoratet fraråder stasjon på Avtjerna

En utbygging på Avtjerna er ikke avhengig av en togstasjon i området, mener Jernbanedirektoratet. 

Budstikka