Starter forsinket togkonkurranse på disse strekningene

Nå kan endelig kampen starte om å overta togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. 

dn.no