Ny aksjon for jernbane

Vil la dobbeltsporet stoppe på Hamar, og beholde dagens trasé med enkeltspor helt til Lillehammer. 

Hamar Arbeiderblad