Togtrøbbel på Lysaker - kjøreledning falt ned

Det er redusert fremkommelighet for togene ved Lysaker på grunn av at en kjøreledning har falt ned. 

Budstikka