Takk for oss på Gjøvikbanen

Utskiftningen er i gang, gamle togsett av NSB type 69 er på vei ut fra Gjøvikbanen – til fordel for nye togsett av typen Stadler FLIRT. 

Transportøkonomisk Institutt