Dette lokaltoget er mest forsinket i landet

Lokaltoget mellom Oslo og Ski ligger i passasjertoppen i Norge - Og i statistikktoppen for forsinkede tog. Men nye jernbanetopper avviser å ta grep for å lette togets rutebetingelser. 

Aftenposten