Ber Bane NOR skjerpe rutinene etter steinras ved Bjerka

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ber Jernbanetilsynet påse at Bane NOR utvikler tilstrekkelige rutiner og metoder for å overvåke skråningsstabiliteteten som følge av endringer i klima- og værsituasjonen. 

Rana Blad