Nå skal de si sitt om fremtidens Jernbane-Norge

Stortinget fulgte opp regjeringens forslag til Nasjonal transportplan med noen endringer. Partienes merknader viser skille­linjene i synet på jernbanereformen. 

NJF Magasinet