Ingen løfter om jernbane-utredninger i Moss fra statsråden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tenner ikke lyset i tunnelen for motstanderne av det planlagte jernbanesporet gjennom Moss når han nå påpeker at et flertall i bystyret støtter de planene som foreligger. 

Moss Avis