Ap ser ikke ut til å stoppe jernbane-frislipp

I stortingsprogrammet sier Ap at de er imot anbudskonkurranse og privatisering av jernbanen. Men i en spørreundersøkelse sier bare 23 av Aps 82 stortingskandidater at de ønsker veto mot nye EU-lover som påbyr konkurranseutsetting. 

ABC Nyheter