Bane Nor vant erstatningssak etter Hallingskeid-brannen

Dommen har falt i saken om norgeshistoriens trolig største regresskrav. Borgarting lagmannsrett slår fast at Bane Nor ikke er erstatningspliktige. 

NRK Hordaland